Baggrund for krigen

Jugoslaviens Historie

Historisk overblik over Jugoslavien og delstaterne Kroatien, Slovenien, Bosnien og flere.

Jugoslaviens Stater

Overblik over delstaterne i Jugoslavien og deres indbyrdes forhold politisk og religiøst.

Borgerkrigen i Jugoslavien

Oversigt over hvad der startede borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, forløbet af krigen og hvordan den endte

FN missionens historie

Forhistorie omkring dannelsen af de forenede nationers fredsbevarende styrker i ex-Jugoslavien - UNPROFOR

Danmarks deltagelse

Danmarks Deltagelse i den fredsbevarende styrke UNPROFOR i borgerkrigen i ex-Jugoslavien

Tjenesten i UNPROFOR

Beskrivelse af hvordan tjenesten som fredsbevarende soldat i UNPROFOR var

Medaljer

Medaljer tildelt for tjeneste i FNs fredsbevarende styrker

FN Resolutioner

Resolutioner der dannede grundlag for UNPROFOR missionen

Den Slovenske Krig

Ti-dages krigen i Slovenien, der var den første egentlige væbnede konflikt i borgerkrigen i ex-Jugoslavien

FN Medaljen

FN Medaljen blev tildelt alle, der har gjort tjeneste i FNs fredsbevarende eller fredsskabende styrker

Fredsprismedaljen

Fredsprismedaljen er indstiftet i anledning af tildelingen af Nobels Fredspris i 1988 til FNs fredsbevarende styrker

Dancon March

Medaljen for Dancon March Unprofor samt beskrivelse af selve marchen og dens historie

Litteratur

Oversigt over bøger og anden litteratur omhandlende krigen i Jugoslavien og Danmarks deltagelse heri samt borgerkrigen generelt

DANBAT

DANBAT -danske soldaters deltagelse i FNs fredsbevarende operation i eks-jugoslavien 1992-95

I Krydsild

Den Danske bataljon i Kroatien og Bosnien

Operation Bøllebank

Lars Møllers skildring af begivenheder i borgerkrigen i Jugoslavien, herunder skudvekslingen der blev kendt som Operation bøllebank.

På Kanten

En række danskere fortæller om oplevelser på den anden side af mellemmenneskelige skel, om naturmæssige katastrofer, om glæde midt i sorg, om kynisme

Resolution 743

Resolution 743

Resolution 762

Resolution 762

Resolution 769

Resolution 769

Resolution 770

Resolution 770

Resolution 779

Resolution 779

Forsvarets Medalje

Troldmandens lærling

Troldmandens lærling - et soldaterliv af Finn Særmark-Thomsen