Informationer om de forskellige enheder i Danbat

DanBat - Danish Battalion

De danske soldater befandt sig i den del af Kroatien, som gjorde opstand mod resten af Kroatiens anerkendelse som selvstændig stat. Befolkningen udgjorde mest serbere, da mindretallet af kroatere blev fordrevet under opstanden. I forbindelse med dette blev mange landsbyer brændt ned til jorden. Efter det kroatiske modangreb ind i området, blev mange at de tilbageblevne serbiske huse nedbrændt, hvilket efterlod et overvejende ødelagt land tilbage.

Danmarks ansvarsområde udgjorde 1200 km2 fattig landområde uden industri, højere skoler og større byer. Når man kørte rundt stødte man hyppigt på små landsbyer, hvor man stadig havde dyerne installeret i stueetagen og selv boede på 1. sal. Sådanne byer for det meste uden elektricitet.

Trods fredsaftalerne var der meget ukontrollabelt militær fra begge sider i området. Disse udgjorde en irreterende fare for FN personel, idet der blev udvist yderst ringe diciplin fra disse sider.

Danmark opretholdte de 7 lejre i dette område fra januar 1992 til september/oktober 1995. Lejrene blev forladt, da mange af dem blev bombet og jævnet med jorden under Operation Una. Resten da FN indrømmede, at de fredsbevarende styrkers indsats ikke var tilstrækkelig, da der ikke var nogen reel fred at bevare.