Sector Headquarter North - Topusko

I byen Topusko lå hovedkvarteret for hele sector nord. HQ (hovedkvarteret) var temmelig primitivt i begyndelsen, indtil der kom lidt mere orden. Jeg var udstationeret i Topusko fra maj 93 til februar 94. Selve HQ var anlagt i en skole, hvori en mængde kontorer var placeret. Derudover var der cirka 10 prefabs til vagtmandskabet. Personellet på HQ boede på et nærtliggende hotel, hvor de fleste var to mand på et dobbeltværelse.

Vi var 19 danske soldater i Topusko (heraf 6 MP´er) og derudover omkring 100 - 150 fra andre nationer, bl.a. Holland, Polen, Frankrig, Nigeria og Argentina. Der var et godt sammenhold danskerne imellem uanset rang, hvilket var nødvendigt, da vi ikke var flere. 3 af os planlagde, byggede og drev fra sommeren 93 en bar på hotellet, hvori vi havde traditionel bar, cafe, poolborde, dart, satellit TV m.m. Der var kun adgang for UN eller civile ifølge med UN-soldater. Jeg stod som bartender cirka hver 2. - 3. aften. Da jeg tog hjem i feb. 94 blev baren bemandet med en lokal civil.

Topusko er i øvrigt en kendt kurby grundet de varme kilder, der findes overalt i byen. Gennem historiske kilder kan man spore gamle kroatiske konger og zarer helt tilbage til 800-tallet, der har taget på kur i Topusko. I byens centrale park står resterne af et kloster, der i 1200-tallet blev brugt som kursted. I dag ligger det enorme 3-stjernede hotelkompleks Toplica og fungerer som kurbad.

Hovedkvarteret bestod blandt andet af følgende afdelinger med dansk bemanding:

  • Sector Commander
  • Personelsektionen
  • Operationssektionen
  • Logistiksektionen

Militærpolitiet

MPDET (Military Police Detachment) havde til huse i Topusko, hvor afdelingen blev oprettet den 1 februar 1993. MP-enheden bestod af MP'er fra de repeæsenterede enheder i Sector Nord, hvilket i 1993 var danske, polske, nigerianske og franske MP'er.

Opgaverne bestod blandt andet af at holde ro og orden i hele sektoren, patruljere, varetage sikkerhed ved topmøder samt behandle anmeldelser af færdselsuheld, tyveri, dødsfald, skudepisoder, mineulykker og lignende. I gennemsnit blev der optaget cirka 3-4 rapporter om dagen.

MP'ernes største opgave, der blev påbegyndt i efteråret 1993 og ikke løst til fulde, var at optrevle den megen ulovlige handel med FN-objekter til lokale eller mellem FN-personel.