Artikler og personlinge skildringer om udstationeringen

Balkan Veteranerne

Dagbogsnotater af oberst Bjarne Hesselberg om hans indsats som øverste kommandant for området Sector North i 1993 og 1994. Indeholder både personlige sklidringer og en stor mængde baggrundsinformation og detaljerede oplysninger om Hesselbergs aktive periode og tiden derefter.

Karlovac-affæren

Beskrivelse af personlig oplevelse af Karsten Gryet i forbindelse med konfrontation ved det serbiske checkpoint syd for Karlovac. En begivenhed, der for alvor satte spørgsmålstegn ved, for hvilken pris man vil satse sit liv. Og om satsningen i det hele taget er det, man skal tage stilling til som del af en fredsbevarende styrke.

Sector West turen

Lille humoristisk anekdote om afhentning af en prefab container i en argentinsk lejr, hvor man som korporal fik en uventet mulighed for at herse rundt med kaptajner og majorer, der i en skøn blanding af venlighed og manglende viden om de danske gradstegn, gjorde en ihærdig indsats for at man skulle få en god dag.