Dannelsen af de forenede nationers fredsbevarende styrker i ex-Jugoslavien

Missionens historie

UNPROFOR (United Nations Protection Force) blev etableret 21. februar 1992 efter Resolution 743, vedtaget af FN's sikkerhedsråd. Formålet med UNPROFOR var at placere fredsbevarende styrker i Kroatien og Bosnien-Herzegovina indtil den Jugoslaviske borgerkrig fandt en fredelig, politisk løsning. Senere resolutioner udvidede området for UNPROFOR til også at dække Serben-Montenegro og Makedonien.

UNPROFOR fungerede indtil 31. marts 1995, hvorefter det blev erstattet af andre styrker, herunder IFOR og KFOR under NATO-kommando.

Det Kroatiske område blev delt op i fire sektorer, der igen blev delt op i områder, hvor hvert land deltagende i UNPROFOR, varetog opgaverne i hver deres område. Danmark havde primært ansvaret for Sector North, der bestod af et trekantsområde fra Zagreb ned mod Una-floden, med hovedkvarter i den lille kurby Topusko.

Under tjenesten har 159 FN soldater, 3 FN observatører, 1 civil FN politimand, 2 internationalt civilt ansatte og 2 lokalt ansatte mistet livet ifølge FN's officielle kilder. Andre kilder nævner op mod 360 dræbte soldater og andet FN-personel, men det har ikke været muligt at få dette tal bekræftet flere uafhængige steder.

Danmark har mistet 3 soldater i tjenesten; sergent Claus Gamborg den 4 august 1995 samt konstabel Robin Bargholz og konstabel Michael Madsen, begge den 18. september 1995. Derudover har en mængde danske soldater været såret. Heraf 5 i Dvor den 18. september 1995 og 6 i Kostajnica den 19. september 1995, alle under Operation UNA. Yderligere er andre såret under beskydninger eller mineulykker.

De samlede omkostninger til opretholdelsen og driften af UNPROFOR er angivet til cirka US $4,6 milliarder, hvilket svarer til omkring 37 milliarder danske kroner. Det vides ikke hvor meget missionen har kostet den danske stat.

Danmark har bidraget med udsendelse af cirka 8.000 soldater til UNPROFOR, cirka 770 soldater til Operation Sharp Guard, cirka 1.600 soldater til IFOR og cirka 6.200 soldater til SFOR. Derudover cirka 5.000 soldater til AFOR (Albanien), Operation Allied Force og KFOR (Kosovo).