Ordforklaringer på militære termer og begreber anvendt i diverse rapporter og beskrivelser

Ordforklaringer

ICTY:
Det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien (ICTY) er en international domstol i Haag, som retsforfølger personer mistænkt for krigsforbrydelser begået under Krigen i Bosnien-Hercegovina og relaterede krige og konflikter.

ARSK:
Army of Republic of Serbian Krajina, den lokale serbiske hær i Krajina området.

HV:
Hrvatska Vojska, den Kroatiske hær, dannet i 1993 efter Croatian Home Guard, der blev grundlagt ved Kroatiens erklæring om selvstændighed i 1991.

BSA:
Bosnia-Serbia Army, den bosnisk-serbiske hær.

SITREP:
Situation Report, en situations (handlings) rapport givet i tekst eller via radio om en given situation.