Overblik over delstaterne i Jugoslavien og deres indbyrdes forhold politisk og religiøst.

Jugoslaviens stater

Slovenien

Har siden 700 AC været præget af Frankerne og i 1335 til 1918 været en del af den Østrigske provins Steirmark. Slovenerne blev meget tidligt omvendt til katolicismen. Den slovenske republik løsrev sig fra Jugoslavien uden krigshandlinger da borgerkrigen brød ud i 1991.

Kroatien

Blev som stat først dannet i år 925 (kongedømme under Tomislav) og var en stærk militærstat. Tomislavs efterfølgere måtte kæmpe hårdt for at bevare selvstændigheden mod stormagter som Ungarn, Byzans og Venezia. I 1907 mistede Kroatien sin selvstændighed og blev underlagt Ungarn og senere det Østrig-ungarske rige, styret af en vicekonge der også styrede Bosnien. Kroatien og Bosnien var underlagt Østrig-Ungarn indtil den 28. juni 1914, hvor den Østrigske tronarving Franz Ferdinand blev myrdet og 1. verdenskrigs udbrud var en realitet.

Bosnien-Herzegovina

Blev befolket af Slaverne i 600 tallet, men en egentlig statsdannelse er først en realitet højt oppe i middelalderen. I perioden op til ca. 1390 var Bosnien-Herzegovina en stærk stat, men ved herskeren Tvrtko´s død begyndte riget at smuldre. I anden halvdel af 1400 tallet blev landet besat af tyrkerne. Store dele af landet var underlagt disse helt op til 1800 tallet, hvorefter det kom under Østrig-ungarsk indflydelse, og blev direkte annekteret af Østrig-Ungarn i 1908. Dette var signalet til en lang række opstande og sluttede med mordet på Franz Ferdinand i Sarajevo.

Serbien

Blev befolket af Slaverne i 600 tallet. Også her var der i flere århundreder ikke en egentlig statsdannelse, idet de forskellige stammer bekrigede hinanden og store dele af Bosnien var i lange perioder underlagt enten Bulgarien eller Det Byzantinske Rige. Først i 1169 blev det meste af det nuværende Serbien samlet under en hersker, Stefan Nemanja, hvis slægt styrede landet i ca. 200 år. De efterfølgende herskere udbyggede riget. Fra 1331 til 1355 var Serbien og Grækenland med mellemliggende stater et land. Herefter blev landet besat af tyrkerne som beholdt herredømmet i ca. 500 år.

Albanien

Udviklingen minder om Serbiens, idet landet dog i 1800 tallet blev indlemmet i det tyrkisk besatte Bulgarien, som området blev stærkt præget af, blandt andet blev der oprettet mange bulgarske skoler i området og den albanske befolkning gik over til Islam.

Montenegro

Et befolkningsmæssigt ubetydeligt lille land, men det lykkedes at bevare landet som en lille frihedens enklave mellem tyrkisk og Veneziansk besat områder, selvom landet til stadighed lå i strid med tyrkerne var udviklingen frem til 1. verdenskrig relativ fredelig.