Operation Storm - den kroatiske erobring af Krajina 1995

Sitrep 9 august 1995

Generel situation

Det var et meget kort hvil, for allerede 0045 meldes igen om artillerinedslag (luftsprængninger). NKIKMP forsøger via TOC at få det stoppet. 0245 melder NDE OS (Divusa) om helikopterstøj i det fjerne. Kvarter i 5 melder Divusa om passage af 2 tunge morterer, mindre civil bil og 4 lastvogne med soldater. Klokken 0905 er der igen kraftig bombning af Dvor by, broen over Una ved Bos.Novi er intakt, der stømmer stadig flygtninge over, ifølge ND 71, som vi har kontakt med hver halve time døgnet rundt. Klokken 0935 lykkedes det bataljonchefen sammen med cheferne for A- og C-KMP at få stoppet bombningen af Dvor. Der skydes fra stillinger et sted mellem A- og C-KMP. Kl. 1053 kører 2 KVG i position på vej vest om lejren med retning Divusa. Kl. 1106 lyder ca. 3 KVG-skud. Der er igen kraftig røgudvikling ved busterminalen. Ti minutter i tolv skydes med morter fra positioner nord for byen mod Bos. Novi. Kl 1205 er der igen granatnedslag i byen og KVG-skud op gennem byen. Kl. 1215 rykker infanteriet frem gennem byen, sand- synlighed for artilleri er aftagende idet HV infanteri avancerer uden større besvær. Kl. 1245 høres kraftig artillerinedslag mod syd (Bos. Novi). Kl. 1405 konstaterede MJ Jensen at hans telefonkabel var skåret over af et fragment fra en granat. Fra kl. 1655 er der fortsat rengøring i Dvor by. Rengøringsmidler: KVG - ART - MT -TMG. Kraftig nedskuring af diverse bygninger med kampvogn. Extermination af store og små dyr med moderat hastighed. Kl. 1735 rykker 2 delinger frem i spredt orden tilsyneladende til sikring af vejene og nordlig del af byen. Kl. 1820 overflyves byen fra nord til syd af MIG-21. Returnerer straks efter mod nord uden at bombe. Så det er sikkert kun fotorekognoscering af broen ved BOSANSKI NOVI. Lidt over halv syv bliver 2 soldater ført ud af et hus med hænderne over hovedet ud for GRÅ 1, som er kodebetegnelsen for en af VEDLDEL's nærforsvars- stillinger. Part ukendt. Klokken 1930 bliver de døde i skolen, i samarbejde med HV, dækket til med blå lagner. Alt foregår på en pæn og anstændig måde.

Stabsdelingen (STDEL) i Camp Bulow

Den kroatiske civiladministration gennemfører rekognoscering i byen. Om eftermiddagen afgår en pansret mandskabsvogn med stabsdelingsføreren, signalspecialister og batalionens lngeniørofficer fra lejren for at besigtige og eventuelt udbedre skader på signalhøjen. Under turen igennem byen observeres omfattende ødelæggelser, første brofag på broen til Bosnien er væk og flere steder er kablerne til signalhøjen brændt over. Signalhøjen er heldigvis intakt.


Årstal: 1995