Arbejdende kort over Danbat området

Nedenstående kort er et offentligt tilgængeligt delt kort, hvor det er muligt nemt selv at bidrage med punkter og beskrivelser. Send mig en besked med adressen til din GMail, så kan jeg tilføje dig som redaktør på kortet, hvis du har lyst til at være til at opbygge et komplet oversigtskort over indsatsområdet i Krajina.