Blog, nyheder, artikler og historiske genopslag

DANCON 1/UNPROFOR, som blev udsendt fra Danmark d. 5. april 1992, medbragte bla. et antal spejder vogne ved hvert af de 5 liniekompagnier; disse vogne blev brugt til patruljering og eskorte opgaver.

I slutningen af april 1992 havde DANCON besøg af FORCECOMMANDER generalløjtnant Nambiar. Generalen blev under sit besøg eskorteret af en spejdergruppe fra E-Coy (GHR) på turen rundt i DANCON. Efter FORCECOMMANDER's besøg skulle han eskorteres til lufthavnen i Bihac (Bosnien-Hercegovina); denne eskorte var fra E-Coy. Turen til Bihac forløb gnidningsfrit.

På hjemturen til Kroatien blev spejdergruppen fanget i krydsild mellem bosniske serbere og muslimer i byen Bosanska Krupa (ca. midtvejs mellem Bihac og Dvor). Spejdergruppen kom med hjælp fra lokale muslimer ind i den lokale telefoncentral og meldte hjem til DANCON at de overnattede i telefoncentralen.

DANCON iværksatte en undsættelsesaktion den næste dag med en pansret mandskabsvogn (PMV) og fik personellet ud (6 mand). Da der stadigvæk var skydninger i området, var det ikke muligt at få køretøjerne med ud; de blev efterladt foran telefoncentralen. I de næste dage forsøgtes det at bjærge køretøjerne med hjælp fra FN-observatører og EF-monitorer, men det mislykkedes.

Køretøjerne kommer tilbage

I slutningen af maj måned blev der observeret en blå-malet mercedes GD i Dvor (Kroatien) med tre personer i Milicia uniformer fra Banja-Luka (Bosnien-Hercegovina). De danske soldater, som så den, meldte til DANCON 1, men køretøjet nåede at slippe over til Bosnien-Hercegovina inden, der kunne gribes ind. Der blev kraftigt protesteret overfor de lokale myndigheder, men desværre uden resultat.

Ca. 1 måned senere blev den anden spejdervogn set i Kostajnica (Kroatien) af DANCON 1. Denne gang slap køretøjet ikke væk, men blev "tvunget" i grøften. De lokale myndigheder udleverede køretøjet til DANCON den næste dag. Nogle dage senere blev en transportvogn med en blå-malet GD ombord observeret. Denne GD blev udleveret til DANCON 1 nogle dage senere.

De skader, skudhuller mv, som er på køretøjet, er opstået under "udlånet" til den serbiske Milicia i Bosnien-Hercegovina. Køretøjerne er blevet rippet for alt dansk materiel af serberne. Dette materiel, radioer, presseninger, våbendele mv. er gået tabt.

Hærens Materielkommando og Sjællandske Parkområde har velvilligt medvirket til at køretøjet nu står på FN-Museet i Frøslevlejren.

Kort over området


Kilde: Den Blå Baret, 5/1993
Oprindelsesår: 1992
Hold: 1
Publiceret: 5. maj 2018

Kilde: https://www.unprofor.dk/blog/de-genfundne-spejdervogne/24/