Blog, nyheder, artikler og historiske genopslag

Det Internationale Krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien afholdt den 21. december 2017 en formel ceremoni for sin egen opløsning. Lukningen af ICTY skyldes, at der ikke er flere sager, der skal retsforfølges.

Dermed lukker et afgørende kapitel for det internationale samfunds reaktion på borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien.

ICTY blev oprettet den 25. maj 1993 som følge af hændelser foregået primært i Bosnien-Herzegovina. Den første, der blev anklaget for krigsforbrydelser, var serbiske Dragan Nikolic, der var øverstkommanderende i koncentrationslejren i Vlasenica, Bosnien-Herzegovina i 1992. Han blev anholdt i 2000 og idømt 20 års fængsel i 2005 for systematisk mord, voldtægt og tortur. Den første dømte var Dražen Erdemovic, der i 1996 blev idømt 10 års fængsel for meddelagtighed i mordet på omkring 1.200 civile og personlig ansvarlig for mordet på op mod 100 af disse.

I løbet af tribunalets 24 års virke er der brugt 10.800 dage med retsmøder, foretaget afhøring af 4.650 forskellige vidner og gennemlæsning omkring 2,5 millioner siders i forbindelse med tribunalets virke.

Krigsforbryderdomstolen har gennem tiden dømt blandt andre den tidligere jugoslaviske præsident Slobodan Milosevic, lederen for de bosniske serbere Radovan Karadzic og generalen for de bosniske serbere Ratko Mladic.

Der har været 161 anklagede ved krigsforbryderdomstolen, hvoraf 90 har fået en såkaldt international dom. Derudover er 19 af de anklagede blevet frikendt ved domsafsigelse og 37 har fået anklagerne imod dem trukket tilbage. 13 er blevet overført til nationale domstole blandt andet i Kroatien og Serbien.

Der er 6 dømte der har fået livstid; Ratko Mladic, Zdravko Tolimir, Ljubiša Beara, Vujadin Popovic, Milan Lukic og Stanislav Galic. De resterende 84 har fået tilsammen 1.347 års fængsel. Det er i snit 16 år.

Der har dog været løbende kritik af tribunalet for at bruge årtier på at retsforfølge de skyldige. Dermed har nogle af de dømte haft afsonet det meste af deres domme, på det tidspunkt dommen blev afsagt.

ICTY's sidste dom blev afsagt 29. november 2017 og var en afvisning af den bosnisk-kroatiske general Slobodan Praljaks appel på 20 års fængsel. Det fik Praljak til at begå selvmord under under domsafsigelsen ved at drikke gift, selv om han reelt havde under 7 år tilbage af son dom.

Dømte ved krigsforbryderdomstolen i Haag

Navn Dom Dømt for

Publiceret: 21. december 2017

Kilde: https://www.unprofor.dk/blog/krigsforbryder-domstol-i-haag-lukket/21/