Blog, nyheder, artikler og historiske genopslag

Soldaterlegatet bag stort forskningsprojekt, der belyser følgevirkninger hos soldater udsendt i internationale militære operationer.

Fonden Soldaterlegatet har rundet donation nummer 280 til tidligere udsendte soldater og deres pårørende. Dermed har Soldaterlegatet doneret over fem mio. kr. siden fondens start i januar 2009. Og på baggrund af de problemstillinger, Soldaterlegatet har fået indblik i gennem de legatansøgninger, fonden har modtaget siden starten, iværksættes forskningsprojektet ”Danske Hjemvendte Soldater”. Projektet vil køre i regi af SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd.

Forskningsprojektet har til formål at undersøge, hvordan en udsendelse påvirker den enkelte og dennes nærmeste nu og senere i livet, herunder bl.a. undersøge de sociale forhold; løn, uddannelse, familieliv, skilsmisser, sygefravær, førtidspensionering, selvmord, kriminalitet m.m., samt have fokus på psykiske mén og deres følgevirkninger for eksempel familieliv og tilknytning til arbejdsmarkedet. Ligeledes undersøger forskningsprojektet de sociale faktorer både før og efter udsendelse. Selve forskningen tager udgangspunkt i de cirka 40.000 udsendelser, der har været siden 1992, hvoraf en del er gengangere - i alt ca. 25.000 cpr-numre. Alle data bliver elektronisk anonymiseret, hvorved man sikrer, at personsikkerheden bevares.

Direktøren for SFI, Jørgen Søndergaard, vurderer, at projektet ”Danske Hjemvendte Soldater” er et stærkt initiativ. ”Det er det første og største af sin slags i Danmark – og i Skandinavien. Resultaterne vil skabe en forståelse for konsekvenserne ved udsendelse i en international militær mission, og forhåbentlig skabe grundlag for beslutninger, der kan sikre, at de, der udsendes, og deres pårørende får den bedst mulige støtte før, under og efter udsendelsen”.

Formand for Soldaterlegatets bestyrelse Peter Højland fortæller, at baggrunden for at gennemføre forskningsprojekt er, at Soldaterlegatet i løbet af sit første år modtog mere end 250 indstillinger fra tidligere udsendte, pårørende og efterladte, der havde behov for støtte efter udsendelse til en international militær operation.  ”Vi har været overrasket over at opleve, at hovedparten af de personer, som Soldaterlegatet har fået henvendelse fra og har støttet, er traumatiserede tidligere udsendte soldater, der siden deres udsendelse har oplevet en social og økonomisk nedtur. Og det er med den viden i baghovedet, at Soldaterlegatet har fundet det vigtigt at få forskningsbaseret viden om de langsigtede konsekvenser af en udsendelse til en international mission, således at indsatsen overfor de udsendte og deres pårørende før, under og efter kan målrettes og forbedres. Og vi undersøger endvidere på muligheden for at koble en undersøgelse af det sundhedsfaglige og medicinske område til projektet for herigennem at sikre endnu mere viden om de tidligere udsendte soldater”.

SFI vil i løbet af 2010 kortlægge, hvordan livet har udviklet sig for de 25.000 personer, der har været udsendt siden 1992. Gruppen vil blive sammenholdt med en kontrolgruppe, der har haft samme opvækst, men som adskiller sig ved ikke at have været udsendt. Forskningsprojektet skal være med til at skabe et vidensgrundlag for at sikre, at de, der udsendes på vegne af en folketingsbeslutning, og deres pårørende får den bedst mulige støtte før, under og efter udsendelsen i en international militær mission.

Soldaterlegatet finansierer forskningsprojektet med støtte fra Trygfonden, Lundbeck Fonden, Novo Nordisk fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond.


Publiceret: 5. marts 2010

Kilde: https://www.unprofor.dk/blog/prisen-for-at-vaere-udsendt-soldat/16/