Blog, nyheder, artikler og historiske genopslag

Slobodan Praljak valgte i dag den 29. november 2017 at begå selvmord i retslokalet for krigsforbryderdomstolen i Haag, efter hans ankede dom på 20 års fængsel blev stadfæstet. Han blev 72 år gammel.

Praljak var inden borgerkrigen teaterdirektør, kunstner og professor. Da borgerkrigen brød ud, tilsluttede Praljak sig i 1991 den nyoprettede kroatiske hær, og dannede med andre kunstnere og intellektuelle fra Zagreb en militant gruppe, der havde sit virke i Sunja, Kroatien.

Praljak blev i 1992 udnævnt generalmajor og fik en række ledende titler ved det kroatiske parlament, herunder den kroatiske statskommission for forbindelser med UNPROFOR. Fra 1993 var han repræsentant for forsvarsministeriet for de bosniske kroater i Bosnien-Herzegovina.

På trods af den kroatiske-muslimske konflikt i borgerkrigen i Bosnien-Herzegovina, sendte Praljak en lastbil fuld af våben til Sarajevo for at hjælpe de bosniske kroatere. Han tillod også UNHCR at sende en humanitær konvoj til Mostar, som dog blev stoppet inden den nåede frem.

Praljak blev anklaget for at undlade at forhindre de væbnede bosnisk kroatiske styrker i at begå flere typer forbrydelser, herunder ødelæggelsen af den historiske by Mostar, angreb på internationale organisationer, ødelæggelse og plyndring af flere serbiske og muslimske byer samt styring af Dretelj koncentrationslejren. Praljak overgav sig frivilligt til krigsforbryderdomstolen i 2004.

Krigsforbryderdomstolen i Haag dømte i 2013 Praljak skyldig i fire alvorlige brud på Geneve-konventionen (forsætlig drab, ulovlig udvisning, indespærring af civile, umenneskelig behandling, omfattende ødelæggelse af ejendom og bevilling af ejendom ikke begrundet som en militær nødvendighed), seks overtrædelser af internationale love for krigsførelse (grusom behandling, ulovlig arbejdskraft, ødelæggelse eller forsætlig skade på institutioner dedikeret til religion eller uddannelse, frarøvelse af offentlig eller privat ejendom, angreb på civile, terrorvirksomhed mod civile) samt fem forbrydelser mod menneskeheden (forfølgelse af politiske, racemæssige og religiøse grunde, mord, udvisning, fængsel, umenneskelige handlinger).

Praljak ankede dommen i 2013, men fik den stadfæstet i 2017. På dette tidspunkt havde Praljak allerede afsonet over 13 års fængsel, mens retssagen stod på. Han havde derfor under 7 år tilbage af sin fængselsdom. På trods af dette valgte han - sandsynligvis i protest mod dommen - at begå selvmord ved at drikke en flaske kaliumcyanid. Det er endnu uvist hvor han havde giften fra.


Publiceret: 29. november 2017

Kilde: https://www.unprofor.dk/blog/slobodan-praljak-begaar-selvmord-i-retten/19/