Blog, nyheder, artikler og historiske genopslag

Jeg har modtaget følgende skrivelse fra fra elever fra Journalisthøjskolen. Jeg finder vores sag som veteraner konstant har brug for formidling til offentligheden, og samarbejde med journalister er i den forbindelse et vigtigt middel. Derfor håber jeg mange vil støtte op om dette initiativ:

Vi søger medvirkende til en udsendelse, der skal hedde ”I krig langt fra fronten”, en radiodokumentar til P1 om, hvordan det påvirker børn, at deres forældre har været udsat for voldsomme krigsoplevelser.
Udsendelsen er vores afsluttende opgave efter 4 år på Journalisthøjskolen i Århus.

I denne udsendelse (40 til 50 minutter) vil vi koncentrere os om konsekvenserne for børn, der har forældre som har været udsendt og som måske har fået konstateret PTSD.

Historien om børnene, der bliver stærkt påvirkede af deres forældres sindstilstand er vigtig, fordi der bliver flere og flere børn, hvis forældre har været i krig.

Det er på ingen måde hensigten at hænge nogen ud som dårlige forældre, tvært i mod vil vi vise, at tidligere soldater selv er klar over, at deres børn også kan blive påvirkede af en krig, de ikke selv har deltaget i.
Emnet er meget underbelyst og det kan på længere sigt have konsekvenser for børnene, hvis ikke de bliver hjulpet.

Derfor prøver vi ad denne vej, at komme i kontakt med forældre til børn (meget gerne store eller voksne børn) der ikke selv har oplevet krig, men er blevet påvirkede af, at deres forældre har oplevet krig på tæt hold. Det er selvfølgelig nødvendigt at de vil/kan/må tale med os til radioudsendelsen. Vi har mulighed for at komme et hvilket som helst sted hen i Danmark.

Vi kan kontaktes både på mail og tlf., også hvis I bare vil have flere oplysninger inden I evt. tager stilling.

De venligste hilsner

Gitte Bastian og Tine Bjerknæs Christensen (kontaktinformation udløbet)


Publiceret: 2. november 2009

Kilde: https://www.unprofor.dk/blog/veteraner-soeges-til-udsendelse/15/