Balkan Veteranerne af oberst Bjarne Hesselberg

Sector North/UNPROFOR lå i Kroatien på Balkan.

Normalt forstås Balkan som det geografiske område, der omfatter alle landene i det tidligere Jugoslavien (Slovenien, Kroatien, Rest Jugoslavien  (Serbien, Montenegro, Kosovo), Bosnien-Herzegovina og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) samt landene Albanien, Grækenland, Bulgarien, Rumænien og den europæiske del af Tyrkiet. Når jeg omtaler Balkan i denne bog, mener jeg det område på Balkan, hvor den danske indsats har fundet sted. Det vil sige i Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Restjugoslavien, Makedonien og Albanien.

De historiske og politiske begivenheder, der førte frem til udbruddet af borgerkrigen i Jugoslavien samt alle de forskellige fredsinitiativer, der er taget af det internationale samfund er glimrende beskrevet i temaheftet ”12 år på Balkan” udgivet af Forsvarets Oplysnings og Velfærdstjeneste, så det efterfølgende giver kun en ganske kort indføring i rammerne for den danske indsats på Balkan fra 1992 og frem til dags dato.

Efter præsidenten for Forbundsrepublikken Jugoslavien marskal Titos død i 1980 slog modsætningerne mellem serbere, kroater og bosniakker (muslimer) ud i lys lue. Der blev uden held gjort mange forsøg på at holde sammen på Forbundsrepublikken Jugoslavien. I 1991 holdt Slovenien og Kroatien folkeafstemninger for uafhængighed, og de erklærede sig begge selvstændige den 25. juni 1991. Det kom til en kort kamp mellem den jugoslaviske forbundshær og de slovenske militsstyrker, hvorefter forbundshæren trak sig tilbage. Dermed var Slovenien sluppet ud af Jugoslavien uden skrammer. I Slovenien boede der stort set kun slovener, så her var alle tilfredse med uafhængighed, men i Kroatien og i Bosnien-Herzegovina var situationen en anden. Der levede mange serbere, og de ønskede under ingen omstændigheder at indgå i uafhængige stater, som blev domineret af enten kroater eller de bosniske muslimer.

Serberne fik støtte fra forbundshæren, som var serbisk domineret, og dermed var der lagt op til de grusomme borgerkrige i Kroatien og Bosnien-Herzegovina. Det var den situation, det internationale samfund forsøgte at standse ved blandt andet at sende danske FN-soldater til de urolige områder.


Kilde: Bjarne Hesselberg
Årstal: 1993

Kilde: https://www.unprofor.dk/balkanveteranerne/sector-north/