Souvenirs fra krigen og udstationeringen

Den jugoslaviske dinar var den gældende møntfod i sammenslutningen Jugoslavien indtil 1991, hvorefter den i flere stater blev udskiftet med andre valutaer, eksempelvis Kroatiske dinar og Bosniske dinar. Den fungerede som møntfod i Serbien og Montenegro indtil den blev udskiftet med den serbiske dinar i 2003. Den jugoslaviske dinar blev ramt af den værste inflation nogensinde målt.

Der blev produceret 5 forskellige serier sedler mellem 1990 og 1994; en 1990-serie, en 1992-serie, en 1993-serie og to forskellige 1994-serier, hvor den sidste dog hed "ny dinar" i stedet for bare "dinar".

Den største seddel havde værdien 500 milliarder dinar og den mindste havde værdien 10 dinar. Derudover fandtes der mønter på 1, 2, 5, 10, 20, 50 og 100 dinar, ligesom der også var en mindre enhed kaldet para, hvor 100 para svarede til 1 dinar.

Den jugoslaviske dinar var den valuta der var hårdest ramt af inflation, og møntfoden var praktisk talt værdiløs. Den faldt så hurtigt i værdi, at det var en enorm udgift at trykke selv de største sedler, sammenlignet med sedlens egentlige værdi. I 1990 blev valutaen devalueret, så 1 ny dinar svarede til 10.000 gamle dinar, og igen i 1992 hvor 1 ny dinar svarede til 10 gamle 1990 dinar, og igen i 1993, hvor 1 ny dinar svarede til 1 million 1992 dinar. I januar 1994 blev valutaen igen devalueret i en ny seddelserie, så 1 dinar svarede til 1 milliard gamle dinar. Denne serie levede kun et par uger, hvorefter en ny serie kom i slutningen af januar 1994, hvor 1 ny dinar svarede til 12 millioner gamle dinar.

Det betyder, at 1 jugoslavisk ny dinar i 1994 svarede til cirka 1.200.000.000.000.000.000.000.000.000 dinar i 1989 valutaen. Eller med andre ord; eksempelvis en øl der i 1989 kostede 12 dinar, ville knap 5 år senere uden devaluering koste 100 kvadrillioner dinar (1 million milliard milliard).

Vekselkurserne omregnet fra 1 tysk D-Mark (cirka 4 kroner) var som følgende:

Dato Kroner Dinar
12. november 1993 4 kroner 1 million dinar
23. november 1993 4 kroner 6,7 millioner dinar
30. november 1993 4 kroner 37 millioner dinar
11. december 1993 4 kroner 800 millioner dinar
15. december 1993 4 kroner 3,7 milliarder dinar

Når folk fik løn, måtte de få dage senere se deres løn reduceret til næsten ingenting. Derfor måtte man enten bruge sine penge eller få dem vekslet om til anden valuta straks man fik penge i hånden.

I juli 1994 overtog Ny Dinar den gamle dinar fuldstændig. Denne serie havde kun sedler i værdierne fra 1 til 100 dinar og fulgte den tyske D-Mark. Med denne serie stabiliserede valutaen sig

Jeg købte hele nedenstående serie med en påtrykt værdi på over 10 milliarder dinar for det symbolske beløb af 50 pfennig (en halv tysk Mark) svarende til omkring 2 kroner.

I min samling har jeg følgende sedler:

 • Serie 3 (1992):
  • 100 dinar
  • 500 dinar
  • 1.000 dinar
  • 5.000.000 dinar
  • 100.000.000 dinar
  • 500.000.000 dinar
  • 10.000.000.000 dinar

I serien har jeg i alt 10.605.001.600 jugoslaviske dinar fordelt på 7 sedler.

Jugoslaviske sedler

100 jugoslaviske dinar

500 jugoslaviske dinar

1.000 jugoslaviske dinar

5 millioner jugoslaviske dinar

100 millioner jugoslaviske dinar

500 millioner jugoslaviske dinar

10 milliarder jugoslaviske dinar

Kilde: https://www.unprofor.dk/souvenirs/jugoslaviske-dinar/