Kort om borgerkrigen i ex-Jugoslavien fra 1991 til 1995

Borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien bestod samlet af en serie mindre løsrivelseskrige og etniske udrensninger i Jugoslavien og varede fra 1991 til 1999. Der havde op til krigens udbrud været mange års politiske spændinger imellem de enkelte stater og befolkningsgrupper i Jugoslavien. De egentlige krigshandlinger startede efter Slovenien og Kroatien bekendtgjorde løsrivelse fra sammenslutningen Jugoslavien, hvilket den Jugoslaviske hær og i særdeleshed den serbisk ledede regering prøvede at forhindre.

Den samlede borgerkrig bestod af den slovenske Ti-dages krig, den kroatiske uafhængighedskrig, krigen i Bosnien og krigen i Kosovo. Dertil kom senere interne konflikter som den albanske konflikt og den makedonske konflikt.

Den slovenske ti-dages krig opstod efter en slovensk afstemning om løsrivelse i 1991, hvor Slovenien efterfølgende erklærede sig uafhængig af Jugoslavien. Efter en kort krig opgav den Jugoslaviske hær forsøg på at forhindre løsrivelsen.

Samtidig lavede Kroatien en folkeafstemning, der gav flertal for en løsrivelse, med undtagelse af Krajina-området, der lå i den sydlige del af Kroatien, som husede omkring 90% serbere af befolkning. Disse serbere ønskede at blive i sammenslutningen Jugoslavien. Ved løsrivelsen gjorde Krajina-serberne derfor oprør og besatte Krajina-området. Efterfølgende spredte borgerkrigen sig til resten af Jugoslavien.

En stor del af den kroatiske befolkning i Krajina-området blev fordrevet under denne opstand. I 1992 blev FN-styrker indsat til at varetage de spinkle fredsaftaler Kroatien og Bosnien.

I 1993 lavede den kroatiske hær et prøveangreb mod Krajina-området og efterfølgende i 1995 kom det egentlige angreb, der havde som mål at tilbageerobre Krajina, hvilket blev gennemført. I den forbindelse blev en stor del af serberne fordrevet fra Krajina, ligesom en stor del flygtede over grænsen til Bosnien. Krigen sluttede principielt i Kroatien dette år, som følge den kroatiske erobring af Krajina, men fortsatte som optøjer i blandt andet Kosovo, hvortil Krajina-serberne blev sendt.