Overblik over delstaterne i Jugoslavien og deres indbyrdes forhold politisk og religiøst.

Jugoslavien var en sammenslutning af de 6 republikker Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Makedonien samt de suveræne områder Kosovo og Vojvodina.

Slovenien

Primært befolket af slovenere. Har siden 700 AC været præget af Frankerne og i 1335 til 1918 været en del af den Østrigske provins Steiermark. Slovenerne blev meget tidligt omvendt til katolicismen. Den slovenske republik løsrev sig fra Jugoslavien med minimale krigshandlinger i 1991.

Kroatien

Blev som stat først dannet i år 925 (kongedømme under Tomislav) og var en stærk militærstat. Tomislavs efterfølgere måtte kæmpe hårdt for at bevare selvstændigheden mod stormagter som Ungarn, Byzans og Venezia. I 1907 mistede Kroatien sin selvstændighed og blev underlagt Ungarn og senere det Østrig-ungarske rige sammen med Bosnien. Kroatien og Bosnien var underlagt Østrig-Ungarn indtil den 28. juni 1914, hvor den Østrigske tronarving Franz Ferdinand blev myrdet og 1. verdenskrigs udbrud var en realitet.

Bosnien-Herzegovina

Blev befolket af Slaverne i 600 tallet, men en egentlig statsdannelse er først en realitet højt oppe i middelalderen. I perioden op til ca. 1390 var Bosnien-Herzegovina en stærk stat, men ved herskeren Tvrtko´s død begyndte riget at smuldre. I anden halvdel af 1400 tallet blev landet besat af tyrkerne. Store dele af landet var underlagt disse helt op til 1800 tallet, hvorefter det kom under Østrig-ungarsk indflydelse, og blev direkte annekteret af Østrig-Ungarn i 1908. Dette var signalet til en lang række opstande og sluttede med mordet på Franz Ferdinand i Sarajevo.

Serbien

Blev befolket af Slaverne i 600 tallet. Også her var der i flere århundreder ikke en egentlig statsdannelse, idet de forskellige stammer bekrigede hinanden og store dele af Bosnien var i lange perioder underlagt enten Bulgarien eller Det Byzantinske Rige. Først i 1169 blev det meste af det nuværende Serbien samlet under en hersker, Stefan Nemanja, hvis slægt styrede landet i ca. 200 år. De efterfølgende herskere udbyggede riget. Fra 1331 til 1355 var Serbien og Grækenland med mellemliggende stater et samlet land. Herefter blev landet besat af tyrkerne som beholdt herredømmet i ca. 500 år.

Montenegro

Et befolkningsmæssigt lille land, men det lykkedes at bevare landet som en lille frihedens enklave mellem tyrkisk og Veneziansk besatte områder. Selv om landet til stadighed lå i strid med tyrkerne var udviklingen frem til 1. verdenskrig relativ fredelig.

Kilde: https://www.unprofor.dk/jugoslavien/staterne/