HQ-Coy - Dannevirke - Dvor

HQ-Coy - Dannevirke - Dvor

Dannevirke var den største af lejrene indeholdene den Danske Bataljons Stabskompagni (DanBat HQ-COY) fra oprettelsen i 1992 til evakueringen 19 sep. 1995. Lejren var bemandet med ca. 350 mand, 90 beboelsesprefabs (beboelses-containere), 8 badeprefabs og 17 køkkenprefabs foruden en mængde containere til reservedele, kontorer og ammunition.

Formålet med lejren var primært at være serviceorgan for Danbat. Lejren indeholdt som hovedelementer følgende afdelinger, opgjort per Hold 3 og Hold 4:

 • Kommandodelingen (KDODEL)
  • Kommandosektionen (KDOSEK)
  • Forsyningssektionen (FSSEK)
  • Kommandantskabssektionen (CAMP-SEK)
  • Køkkensektionen (KØKSEK)
  • Signalsektionen (SIGSEK)
 • Intendantursektionen (ITSEK)
  • Regnskabskontoret
  • Hovedkantinen
  • Postkontoret
 • Forsyningsdelingen (FSDEL)
  • DELTROP
  • Materiel og Ammunition (MAT/AMM)
  • FPL
  • Drivmiddel (DM GRP)
 • Vedligeholdelsesdelingen (VEDL)
  • DELTROP
  • Motor- og Våbensektion
  • 1. ECH
  • Elektroniksektionen (EMEK)
  • Reservedelssektionen (RESDEL)
 • Transportdelingen (TPDEL)
  • Transportsektionen
  • Bjærgningssektionen
 • Ingeniørdetachementet
  • Indeniørdelingen
  • Ammunitionsrydningssektionen
  • Konstruktionsdelingen
   • VVS
   • Elektrikergruppen
   • Tømrergruppen
   • Murergruppen
  • Maskinsektionen
 • MMT-sektionen

Derudover er Station 8 (politistationen) placeret umiddelbart uden for Dvor-lejren.

Der blev gjort et stort stykke arbejde med at gøre denne lejr "hyggelig" med gangstier belagt med småsten, blomsterbede og lignende. Mest berømt var Hold 3´s messeområde, der bestod af nogle store telte samlet i en U-form, hvor der i midten var en teresse med borde, stole og et springvand, hvor vandet sprang op af et toilet.

Sanitetsdelingen

SANDEL var en del af HQ-COY, men havde til huse på det lokale hospital i byen Kostajnica. Derudover var en Ambulancegruppe udstationeret i Dvor-lejren til mindre akutte job. Midt i hold 3 blev gruppen flyttet op til D-Coy's lejr i Dubica.

Enheden bestod blandt andet af 3 læger, 1 tandlæge, 3 sygeplejersker, en infirmeri sektion med 10 soldater og 4 ambulancer med 3 mand på hver.

Kilde: http://www.unprofor.dk/lejre/hq-coy/