Danbat HQ Kostajnica - Camp Bülow

Danbat Headquarter - Camp Bülow

Hovedkvarteret for Danbat var placeret i byen Kostajnica ved floden Una, der udgjorde grænsen mellem Bosnien-Hercegovina og Krajina, Kroatien. Selve byen Kostajnica var delt midt over af floden Una, hvorved den nordlige del, hvor Camp Bülow lå, udgjorde stednavnet Hrvatska Kostajnica beliggende i Krajina, mens den sydlige del, Kostajnica, lå i Bosnien-Herzegovina. De to bydele var forbundet med en bro, der blev sprængt i luften af flere omgange. Mellem de danske soldater blev den nordlige bydel dog kun kaldt Kostajnica.

Lejren var den andenstørste af de danske lejre. Indtil midten af hold 3 boede personel i det såkaldte "gule hus" bestående af en tidligere brandstation. Senere under hold 3 blev alt personel flyttet til selve lejren, hvor der blev etableret et større beboelsesområde af prefabs.

Lejren husede også Dutch Signal Detachment i Fort Knox inde i selve lejren samt UNCIVPOL Station 7 uden for lejren, der havde 18 politibetjente fra forskellige nationer tilknyttet. Et andet sted i byen lå Danbat infirmeri i et tidligere hospital.

Kilde: https://www.unprofor.dk/lejre/danbat-hq/