Srebrenica Massakren i Bosnien i 1995

Gennem flere år er der blevet skrevet meget om Srebrenica. Som med alting der skal belyses, bliver det hurtigt belyst fra mange sider med mange forskellige udfald. Og Srebrenica belyses i øjeblikket med udfald fra den værste massakre siden 2. verdenskrig til noget simpelt politisk opspind der aldrig har fundet sted.

Gennem en del materiale jeg efterhånden har samlet, vil jeg prøve at samle de forskellige tråde for Srebrenica. At give et facit på Srebrenica vil jeg nok holde mig fra - eller i så fald gøre det ud fra et UNPROFOR synspunkt så vidt muligt. Men jeg vil lade det være åbent hvilken version af historien man vil hoppe på.

Kronologisk oversigt

I sommeren 1993, da det viste sig uundgåeligt at den bosniske by Gorazde ville blive indtaget af bosniske serbere, erklærede FN's sikkerhedsråd 6 byer (Gorazde, Sarajevo, Zepa, Tuzla, Bihac og Srebrenica) for såkaldte Sikre Zoner for bosniske flygtninge. I februar 1994 blev den hollandske 11. Air Mobile Battalion sat til at bevogte Srebrenica. Dutchbat bestod af 2 infanterikompagnier og et hovedkvarter bestående af i alt 750 soldater og 27 pansrede mandskabsvogne bevæbnet med 12,7 mm tunge maskingeværer. Da nogle af soldaterne fra Dutchbat var stationeret nær Tuzla og andre var på Leave (og blev nægtet at vende tilbage af de bosniske serbere) var den effektive styrke i Dutchbat ved Srebrenica på omkring 450 soldater. FN's regler tillod ikke UNPROFOR styrker at armere sig med morter, 25 mm kanoner eller andre tunge våben.

Tidslinje

31.01.95 Den bosniske-muslimske milits forhindrer Dutchbat i at patruljere og forlade deres OP'er.
08.03.95 Efter flere ugers blokade tillader de bosniske serbere UNPROFOR at bringe nødforsyninger til Srebrenica.
09.03.95 Hollandsk konstabel dræbt af bosnisk-serbisk morter-ild.
25.05.95 Hollandske styrker angribes med morter og artilleri. NATO iværksætter luftangreb på bosnisk-serbisk ammunitionsdepot. Bosniske serbere tager 270 FN-soldater som gidsler.
03.06.95 Hollandske styrker forlader et OP da bosnisk-serbiske styrker fremrykker med tunge våben.
04.06.95 Den bosnisk-serbiske leder Mladic og FN indgår aftale om frigivelse af gidsler mod aftale om at NATO indstiller luftangreb.
22.06.95 Efter 4 ugers blokade for konvoj lov til at køre ind i Srebrenica.
05.07.95 Bosniske serbere iværksætter angreb på Srebrenica.
06.07.95 Hollandsk soldat bliver dræbt under tilbagerykning af bosniske muslimer.
08.07.95 Fire af tretten OP'er forlades af Dutchbat. 30 hollandske soldater tages som gidsler.
10.07.95 Hollandske styrker tvinger bosniske serbere tilbage efter en ildkamp. Flere OP'er bliver forladt. Dutchbat anmoder talrige gange om luftstøtte fra NATO hvilket alle gange bliver nægtet af UNPROFOR.
11.07.95 Den bosnisk-serbiske hær giver Dutchbat og de bosniske muslimer 48 timer til at forlade Srebrenica klokken 08:00 om morgenen. Dutchbat anmoder igen om luftstøtte klokken 12:00. NATO iværksætter luftangreb klokken 14:30. Klokken 15:00 angriber to hollandske F-16 fly et par bosnisk-serbiske kampvogne. Holland annullere yderligere luftangreb på grund af gidsler og mørke. Om aftenen møde mellem Dutchbat og bosniske serbere. Den bosnisk-serbiske leder Mladic skærer halsen over på en gris og truer de bosniske muslimer med samme behandling.
12.07.95 Bosniske serbere omringer Potocari hvor Dutchbat har deres hovedkvarter. Derefter indtager de lejren og afvæbner Dutchbat. 35.000 bosniske muslimer bliver deponeret og i de følgende dage bliver 8.000 bosniske muslimer i og omkring Srebrenica henrettet. Senere rapporter fastslog at Dutchbat overværede nogle af henrettelserne.
13.07.95 Kun 2 hollandske OP'er er stadig bemandet. 55 hollandske soldater tages som fanger i Bratunac. Mindre end 330 hollandske soldater er tilbage i Srebrenica.
15.07.95 Den sidste hollandske OP forlades. 64 hollandske soldater holdes som gidsler af de bosniske serbere. Kun 10.000 af 25.000 bosnisk-muslimske flygtninge overlever den 80 kilometer lange gåtur til Tuzla.
17.07.95 Dutchbat underskriver erklæring med bosniske serbere om at evakuationen af Srebrenica foregik retsmæssigt.
19.07.95 Mladic underskriver aftale med Fn generalsekretær Rupert Smith om UN / NATO evakuering af Srebrenica.
21.07.95 Dutchbat forlader Srebrenica og efterlader 14 pansrede mandskabsvogne, 18 andre køretøjer og panserværnsvåben til de bosniske serbere.

Årstal: 1995