Operation Storm - den kroatiske erobring af Krajina 1995

Sitrep 8 august 1995

Generel situation

Situationen i den nordlige del af DANBAT ansvarsområde er fortsat rolig og DANBAT forbereder nedlæggelse af OPICP i den tidligere adskillelseszone (ZOS). l den sydlige del af ansvarsområdet fortsætter kampene med uformindsket intensitet i Dvor by og konfrontationslinien er beregnet til at gå gennem midten af byen i øst- vest retning. Intensive kampe fra hus til hus i Dvor by. Der er indikationer at både ARSK, HV og ABIH er involveret i kampene. Der har været diverse møder mellem CHIDANBAT og HV, for at lette trykket på Camp Dannevirke i Dvor.

Uddrag af DANBAT DAILY SITREP

Kl. 0048 ses 5 militære lastvogne udfor hovedvagten. Personel i 3 af dem. Fem minutter i et en kampvogn under fremrykning fra et område omkring Brigadehovedkvarteret i Dvor (BDE) mod syd. Et minut senere melder lntendantursektionens soldater (IT-SEK) at der er en mand i lejren, fulgt af 3 schæferhunde. Kl. 0122 er manden i lejren stadig ikke fundet. Kl. 0142 er to personer uden for hegnet (sandsynligvis flygtninge) set gående nord for lejren, langs hegnet. Kl. 0220 er der måske kontakt med ham, der hoppede over hegnet, hesteskoen bliver afsøgt,. dog uden resultat. 3 ARSK soldater løber over marken ved hovedvagten kl. 0311. Lastvogne kører ind i og ud af Dvor mod nord (måske sanitet). 0333 går lyset ud mod skolen ved IT-SEK bunker i stykker. Igen kl. 0600 detonationer og skydning med håndvåben. Kl. 0715 kraftig shelling d.v.s. granatnedslag, fragmenter falder ned over lejren. KVG på vestlig vej skyder op gennem byen. 0804 igen skud fra KVG på vejen. Artilleri og morternedslag vest for lejren. Skuddene kommer fra retning ND 07A. Kl. 10 minutter over otte er der sporadisk kampvognsskydning øst for lejren mod BOSANSKI NOVI, som er byen der ligger lige overfor ND 71, på den anden side af floden. 0815 skyder ART fra en position ved 07A mod Bos. Novi. 0840 skydes med flerrørsraketkaster fra ND 07A mod syd. Kl. 0848 indskyder en kroatisk kampvogn sin kanon ved at skyde mod elmast på østside af UNA. Kl 8 minutter i 9 tager kroaterne 2 serbiske krigsfanger, set af VEDLDEL (grå 2). Kl. 0900 observeres x-antal soldater i grøften ved hovedvagten, skydende let maskingevær (LMG)-byge mod syd. De har ameakansk-lignende baseball-caps på. Serbisk soldat fra cementfabrikken skyder på kroater, som er ud for hovedvagten. Samtidig skyder en kampvogn med sin kanon i østsydøstlig retning. 09, som er kaldetal for Panserværns- raketdelingsføreren (PVRDEL) skal, såfremt soldat på cementfabrikken skyder ind i lejren, prøve at "dysse ham ned". Der lyder igen KVG skud fra byen. Ved hovedvagten ligger en såret kroatisk soldat, han søger sammen med kroatisk feltpræst via 09 at få hjælp i lejren. Endnu engang skud fra fabrikken. Vi forsøger førstehjælp til den sårede kroat. Der smides forbindinger og morfin ved bommen, feltpræsten hopper ind gennem pigtråden og henter det, får flået sin uniform, og hopper igen ud på den anden side af hovedvagten, hvorefter den sårede trækkes i dækning bag jordbunken uden for lejren af sine egne og afventer ambulance.

Klokken er nu 0936. Alt personel er i bunker igen klokken 0956. Det virker som om HV vil plastre Dvor til med artilleri med efterfølgende infanteriangreb gennem byen. Klokken 1001 vil den kroatiske forbindelsesofficer i DIVUSA vide, hvor hans sårede soldat befinder sig. Der meldes at han er trukket bagud mod nord. 10 minutter senere høres nedslag i udkant af byen i sydvestlig retning. Fra skudafgang til nedslag går der ca. 7-8 sekunder, så det må være morter. Kl. 1034 høres kampvognsskud, det lyder som om der skydes i nordlig retning. Fra TOCén meldes kl. 1105 om 2 UN-PMVér i området ved Kostajnica. STKMP afkræfter: Vi har alle vores PMV'er inde. Måske er det A-KMP, som roterer folk på OP ND 54 ved Volinja-depotet? Klokken halvtolv melder 09 at der stadig er HV til venstre for hovedvagt ved de røde huse. kl. 1200 ses uidentificeret mand i lejren ved VEDLDEL terrasse (HV-soldat, deserteret). Chefen og Milka løber ned til signalcentret for at fastslå hans identitet. Klokken 1210 skydning vest for lejren. Ca. 30 minutter senere skydes med KVG umiddelbart vest for lejren. Klokken halv 3 kæmper de stridende parter nært om skolen i Dvor. Skolen har modtaget X-antal skud evt. panserværnsraketter og håndgranater. Fem minutter senere kastes håndgranat ind i skolen. Nogle af de handicappede som er efterladt i skolen beordres med hænderne på nakken ud af skolen under våbenmagt. 1450 observeres patrulje ved VEDLDEL gående mod skolens indgang og kort efter meldes fra FSBM bunker på taget af hovedkantinen om likvidering af resterende handicappede på skolen. Klokken 1500 er husrækken ved busstationen i brand (meget kraftig brand kl. 1510). Kl. 1521 bekræftes 5 personer liggende ubevægelige i skolens aula. 1545 meldes om bæltestøj fra pansrede køretøjer ved busstationen.

To timer senere bomber 2 kroatiske jagerfly Bos. Novi. Der høres 4 kraftige detonationer. Kl. 1802 høres lyde umiddelbart bag plankeværket ind til skolen. Det er 4 pattegrise, som er sluppet ud af deres sti et sted i byen viser det sig. Lidt i ni høres kraftig skydning mod nordvest i retning Glinavejen. NDE 05 (DIVUSA-lejren) melder at de har problemer med radioen, ingen strøm. 2220 er der opstart af kampvogne og/eller pansrede mandskabsvogne i Dvor, salver med lysspor passerer hen over lejren, spredte kampe i byen på begge sider af lejren. Kl. 2230 er der stille som graven. En time senere slækkes beredskabet, således at 113 kan hvile uden støvler.

Stabsdelingen (STDEL) i Camp Bulow

Klokken 0248 høres en kraftig detonation og nærforsvaret besættes. Flere vinduesrammer er blæst ud og vinduer i CAMP-bygningen er smadret, ligesom en del afskærmningsplader er væltet. Senere viser det sig at kroatiske enheder har sprængt broen til Bosnien. Dagen igennem høres stadig skydning i Kostajnica by. Situationen er nu rolig og de første møder i hovedkvarteret mellem CHIDANBA T og kroaterne afholdes. Situationen i Dvor følges nøje

Infirmeriet i Kostajnica

Kl. ca. 0200 - alt er fredeligt - de fleste ligger og sover. Pludselig høres et kæmpe brag, vinduer bliver trykket ind og et stort lysglimt ses over broen, der forbinder Kostajnica og Bosnien. Senere får vi at vide at landfæstet og 25 m. bro er bortsprængt med ca. 500 kg. sprængstof. Hermed er Operation Storm ovre for vores vedkommende.


Årstal: 1995